026-3707511
Al 15 jaar actief in Afrika
Uw luxe privéreis geheel op maat
Variëteit aan wild- en natuurparken
Exclusieve lodges en camps
Advies uit eigen ervaring

Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primair doel het afsluiten van transacties. Als u via deze website op een onderliggende site van Luxe Reizen Afrika wel de mogelijkheid hebt om verplichtingen met Luxe Reizen Afrika aan te gaan, raden we u aan kennis te nemen van onze algemene leveringsvoorwaarden.

Functioneren van Luxe Reizen Afrika
Luxe Reizen Afrika stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij vragen uw begrip hiervoor en willen u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op www.pangeatravel.nl
Luxe Reizen Afrika stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Luxe Reizen Afrika de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als namen, afbeeldingen en overige gegevens niet kan garanderen.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Luxe Reizen Afrika niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.
Luxe Reizen Afrika behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te veranderen, verbeteren of verwijderen.

Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxe Reizen Afrika worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan. Wij menen dat wij het beeldmateriaal op onze website op rechtmatige wijze hebben verkregen. Bronnen zijn o.a. www.fotoseeker.com, verkeersbureaus en hotels. Mocht u van mening zijn dat uw beeldmateriaal onrechtmatig is gebruikt, laat u het ons dan meteen weten. We verwijderen het materiaal per omgaande.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Luxe Reizen Afrika geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Vraag vrijblijvend een offerte aan